Free Download Manager 多线程下载工具

作者: 蓝鹰 分类: CentOS 发布时间: 2024-05-30 20:10 ė0 浏览数 6Free Download Manager 多线程下载工具已关闭评论

下载地址:

windows : https://lanying.lanzout.com/iM5yl208ctuh

MAC : https://lanying.lanzout.com/iupXz208cyjg

下载后默认安装, 打开界面点上面的+号添加下载连接即可

fdm

本文出自 蓝鹰博客,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://www.lanyingblog.com/blog/3147.html

Ɣ回顶部